Garantibestemmelser

for 4-års behandling

Garantibestemmelser for 4-års behandling

 Garantien løber i antal år som anført i garantibeviset, dog maksimalt 30 år fra første registreringsdato og omfatter biler som rustbeskyttes efter følgende retningslinjer:

 

1. Komplet behandling samt montering eller godkendelse af inderskærme.

 

2. Senest 49 mdr. efter første behandling, som anført i skemaet,­ komplet behandling.

 

3. Derefter komplet behandling med 4 års interval.

Alle behandlinger skal foretages hos godkendt TekTrol­-station, jævnfør www.tektrol.dk, og dokumenteres på garantibevis med garantimærke, stempel, dato og underskrift.

 

Garantien bortfalder hvis ovennævnte behandlinger ikke er foretaget, eller tidsintervallerne ikke er overholdt.

 

Garantien udløber senest 30 år efter bilens første indregistreringsdato.

 

I garantiperioden dækker garantien reparationer af rustskader (gennemtæring) på de dele af karosseri og chassis, det er muligt at rustbeskytte efter ML­-metoden (sprøjteskemaet).

 

Den TekTrol station der senest har stemplet og underskrevet garantibeviset bærer ansvaret for håndtering af eventuel garantisag og -reparation.

 

Garantien dækker ikke:

1. Skader som dækkes af andre fabrikanters garanti, bilens kaskoforsikring eller andre forsikringer.

 

2. Rustskader som opstår på forkromede/lakerede dele som ikke foreskrives behandlet efter ML-­metode (sprøjteskema) -  f.eks. tagregionen, udstødningssystem, motorblok, differentiale (herunder bagtøj/fortøj), evt.ophæng og bolte, samt fjederskåle, benzintank batteri-kasse/dæksel (på el- og hybridbiler) samt bremserør.

 

3. Skader som er fremkaldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed.

 

4. Skader, som skyldes dårlig vedligeholdelse, herunder især i lakmæssig henseende.

 

5. Skader på steder hvor pladedelene er samlet med, eller hulrum udfyldt med skum, plast eller andre lignende materialer, som har umuliggjort rustbeskyttelse efter ML­metoden (sprøjteskema).

 

6. Følgeskader, værdiforringelse eller stilstandserstatning i forbindelse med en garanti­reparation.

 

7. Skader opstået pga. afmontering af inderskærme.

 

 

Lak- og trafikskader

Det påhviler bilejeren selv at foretage reparation af de lakskader, der opstår som følge af stenslag og lignende, samt de lakskader der opstår omkring pyntelister, vindueslister, dørgreb, pladesamlinger og lignende.

 

Garantien dækker ikke de gennemtæringer, som opstår i forbindelse med nævnte lakskader.

 

I tilfælde af trafikskader eller lignende skal de udskiftede eller reparerede dele inden én måned behandles hos Garantiudstederen. Delbehandingen skal dokumenteres på garantibeviset med stempel, dato og underskrift. I modsat fald bortfalder garantien.

Garantibestemmelser for 2-års behandling

Garantien løber i antal år som anført i garantibeviset, dog maksimalt 15 år fra første registreringsdato og omfatter biler som rustbeskyttes efter følgende retningslinjer:

 

1. Komplet behandling samt montering eller godkendelse af inderskærme.

 

2. Senest 25 mdr. efter første behandling, som anført i skemaet,­ komplet behandling.

 

3. Derefter komplet behandling med 2 års interval.

Alle behandlinger skal foretages hos godkendt TekTrol­station, jævnfør www.tektrol.dk, og dokumenteres på garantibevis med garantimærke, stempel, dato og underskrift.

 

Garantien bortfalder hvis ovennævnte behandlinger ikke er foretaget, eller tidsintervallerne ikke er overholdt.

 

Garantien udløber senest 15 år efter bilens første indregistreringsdato.


I garantiperioden dækker garantien reparationer af rustskader (gennemtæring) på de dele af karosseri og chassis, det er muligt at rustbeskytte efter ML­-metoden (sprøjteskemaet).

 

Den TekTrol station der senest har stemplet og underskrevet garantibeviset bærer ansvaret for håndtering af eventuel garantisag og -reparation.

 

Garantien dækker ikke:

1. Skader som dækkes af andre fabrikanters garanti, bilens kaskoforsikring eller andre forsikringer.

 

2. Rustskader som opstår på forkromede/lakerede dele som ikke foreskrives behandlet efter ML-­metode (sprøjteskema) -  f.eks. tagregionen, udstødningssystem, motorblok, differentiale (herunder bagtøj/fortøj), evt.ophæng og bolte, samt fjederskåle, benzintank batteri-kasse/dæksel (på el- og hybridbiler) samt bremserør.

 

3. Skader som er fremkaldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed.

 

4. Skader, som skyldes dårlig vedligeholdelse, herunder især i lakmæssig henseende.

 

5. Skader på steder hvor pladedelene er samlet med, eller hulrum udfyldt med skum, plast eller andre lignende materialer, som har umuliggjort rustbeskyttelse efter ML­metoden (sprøjteskema).

 

6. Følgeskader, værdiforringelse eller stilstandserstatning i forbindelse med en garanti­reparation.

 

7. Skader opstået pga. afmontering af inderskærme.

 

 

Lak- og trafikskader

Det påhviler bilejeren selv at foretage reparation af de lakskader, der opstår som følge af stenslag og lignende, samt de lakskader der opstår omkring pyntelister, vindueslister, dørgreb, pladesamlinger og lignende.

 

Garantien dækker ikke de gennemtæringer, som opstår i forbindelse med nævnte lakskader.

 

I tilfælde af trafikskader eller lignende skal de udskiftede eller reparerede dele inden én måned behandles hos Garantiudstederen. Delbehandingen skal dokumenteres på garantibeviset med stempel, dato og underskrift. I modsat fald bortfalder garantien.Test her om din bil
skal rustbeskyttes
Tilbage til top