Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for TEKTROL ANTI RUST A/S


1. Om privatlivspolitikken

Hos TEKTROL ANTI RUST A/S er vi opmærksomme på behandlingen af personoplysninger samt overholdelse af gældende lovgivning på området.
Nærværende privatlivspolitik sigter mod at informere dig som kunde og/eller bruger af vores hjemme-side, leverandør og/eller samarbejdspartner eller blot orienterer dig på vores hjemmeside om, hvordan TEKTROL ANTI RUST A/S, Bondovej 17, cvr. nr.: 30689445, tlf. nr.: 66 17 44 45, mail: post@tektrol.dk behandler personoplysninger. Samtidig er formålet med denne privatlivspolitik at informere dig om, hvilke rettigheder, du har i forbindelse med indsamling, behandling samt opbevaring af dine personoplysninger.

2. Formålet med behandling af personoplysninger
Formålet med at behandle personoplysninger er at drive vores forretning i form af udførelse af behand-ling ved motorkøretøjer som følge af opfyldelse af en kontrakt indgået mellem dig og TEKTROL ANTI RUST A/S, samt at fremsende påmindelse om, at behandling af køretøjet er nødvendigt med henblik på at opretholde en eventuel garanti.
Formålet med at behandle personoplysninger er ligeledes at kunne samarbejde og kommunikere med samarbejdspartnere, samt at give en optimeret og forbedret brugeroplevelse i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

3. Indsamling af personoplysninger
TEKTROL ANTI RUST A/S indsamler oplysninger om dig på følgende måder; 1) Ved brug af cookies på hjemmesiden (se mere herom i pkt. 7), 2) ved, at du selv afgiver personoplysninger, når du tager kontakt til os, og/eller 3) ved at du på anden måde er i kontakt med TEKTROL ANTI RUST A/S. Samtidig kan vi have modtaget personoplysninger fra en af vores samarbejdspartnere i forbindelse med udførelse af behandling ved et motorkøretøj.
Personoplysninger udgør navnlig almindelige kundeoplysninger, herunder dit navn, adresse og fødselsdato. Derudover behandles specifikke kundeoplysninger om det motorkøretøj, som der skal udføres behandling på.
TEKTROL ANTI RUST A/S behandler umiddelbart ikke følsomme oplysninger om dig, medmindre du selv har gives os disse oplysninger.
Hvis du har indgået en særlig betalingsaftale med TEKTROL ANTI RUST A/S kan vi desuden be-handle oplysninger om dit CPR-nummer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
TEKTROL ANTI RUST A/S kan behandle dine personoplysninger, hvis du har givet dit forudgående samtykke hertil, såsom ved accept af cookies på Hjemmesiden eller ved accept af vores behandling af dine personoplysninger, når du retter henvendelse til os.
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger kan også være for at opfylde en aftale med dig eller vores samarbejdspartnere, eller under konkrete omstændigheder for at kunne forfølge en legitim interesse efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der kan begrunde behandlingen af personoplysninger er at drive og udvikle vores forretning, herunder et ønske om forbedring af Hjemmesiden og vores ydelser hvilket bl.a. sker ved at samarbejde og kommunikere med vores samarbejdspartnere.

5. Modtagere af personoplysninger
Der udveksles personoplysninger, i det tilfælde dette er nødvendigt. Dette kan være med øvrige samarbejdspartnere og/eller leverandører, som er godkendt af TEKTROL ANTI RUST A/S til at bistå med virksomhedens drift, herunder ved udførelse af behandlinger til dit motorkøretøj. Samtidig kan det være nødvendigt at udveksle personoplysninger med offentlige myndigheder, hvis udvekslingen er påkrævet ved lov.

6. Opbevaring af personoplysninger
TEKTROL ANTI RUST A/S behandler dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, herunder så længe vi behandler en henvendelse fra dig. I vurderingen heraf til-lægges det bl.a. vægt, om det er nødvendigt (eksempelvis ved overholdelse af en ydet garanti), at dit motorkøretøj senere hen skal indkaldes, når vi skal fastlægge, hvor længe dine personoplysninger vil blive opbevaret.

7. Cookies
Når du besøger vores hjemmeside acceptere du, at TEKTROL ANTI RUST A/S bruger cookies til forbedring af din oplevelse, når du besøger vores hjemmeside.

7.1. Hvad er en cookie?
En cookie er en datafil, som placeres på din harddisk af en websideserver. Cookies indeholder oplys-ninger, som senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den respektive cookie. Med andre ord vil det sige, at den pågældende hjemmeside husker dig næste gang du besøger siden.

7.2. Formålet med anvendelse af cookies
Formålet med anvendelse af cookies er, at dine indstillinger samt andre oplysninger gemmes på din computer, hvorefter du sparer tid, da det ikke er nødvendigt at gengive de samme oplysninger næste gang du besøger vores hjemmeside.

7.3. Google Analytics
Vi bruger bl.a. Google Analytics til at kunne føre statistik over brugen af hjemmesiden. Vi får eksempelvis oplysninger omhandlende, hvilken browser der besøger hjemmesiden, hvilke hjemmesider der bliver besøgt hyppigst, samt hvor længe vores besøgende er på vores hjemmeside. Google indsamler statistik herom, og indsætter ovennævnte fil på din computer på vegne af TEKTROL ANTI RUST A/S. Vi anvender disse oplysninger til at danne os overblik over, hvorledes vores hjemmeside bliver brugt, hvilket sker med henblik på forbedring af din oplevelse på hjemmesiden.
Få mere information om Google Analytics på https://analytics.google.com

7.4. Fravalg af cookies
Ønsker du ikke, at TEKTROL ANTI RUST A/S indsamler og gemmer ovenstående personoplysninger om dig, kan du slå cookies fra i indstillingerne fra din browser. Bemærk, at fremgangsmåden er for-skellig afhængig af, hvilken internet-browser, der anvendes.

8. Dine rettigheder
Hos TEKTROL ANTI RUST A/S har vi iagttaget og gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger samt for at sikre dine rettigheder som registreret, hvilket har en høj prioritet hos os.
Har du givet samtykke til at behandle personoplysninger, kan du til enhver tid trække dette tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, som der fremgår af pkt. 1.

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, hvilket er:
  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Hvis du vil gøre brug af ovenstående rettigheder, bedes du venligst kontakt os.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret her.


9. Links
Vores hjemmeside kan omfatte og/eller indeholde links til andre hjemmeside, som ikke er dækket af nærværende privatlivspolitik. TEKTROL ANTI RUST A/S ejer ikke hjemmesiderne, og vi hverken styrer eller kontrollerer tredjeparters brug af eventuelle personoplysninger. TEKTROL ANTI RUST A/S er ikke ansvarlige for de respektive hjemmesiders indhold eller for brug af disses personoplysninger.

10. Henvendelser og klage
Har du spørgsmål til nærværende privatlivspolitik, vil du anmode om en af de i privatlivspolitikken nævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os på: post@tektrol.dk. Du kan også vælge at rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, tlf. nr. 33193200
Test her om din bil
skal rustbeskyttes
Tilbage til top